OC skipera niezawodowego

Ubezpieczenie OC skippera niezawodowego (sternika niezawodowego) chroni kapitanów nie pobierających opłaty pieniężnej za kierowanie jachtami w rejsach czarterowych (przyjaciel, rodzina), przed szkodami wyrządzonymi osobom trzecim.

Suma gwarancyjna OC skippera niezawodowego w naszej firmie wynosi 10.000.000 EUR na zdarzenie, w odniesieniu zarówno do szkód osobowych, jak i rzeczowych – przy czym limit odpowiedzialności na rok i wszystkie zdarzenia wynosi maksymalnie dwukrotność tej sumy. Ochroną ubezpieczeniową zostają objęte (na bazie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej [ABH 2008] i Warunków Szczególnych [SH 2014] Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej dla Skipperów):

  • szkody w czarterowym jachcie przy udowodnionym rażącym niedbalstwie z limitem 550.000 EUR na rok i zdarzenie,
  • roszczenia z OC wysuwane pomiędzy członkami załogi,
  • zabezpieczenie do 125.000 EUR w przypadku konfiskaty jachtu w zagranicznym porcie,
  • ochronę w zakresie czystych strat finansowych z limitem na zdarzenie w wysokości 300.000 EUR, przy czym limit odpowiedzialności na rok i wszystkie zdarzenia wynosi maksymalnie dwukrotność tej sumy,
  • roszczenia do 25.000 EUR z tytułu utraconych korzyści przez właściciela jachtu w przypadku, gdy z powodu znacznych uszkodzeń zaistniałych z winy ubezpieczonego skippera lub jego załogi jacht nie może być czarterowany.

Z oferowanym przez naszą firmę ubezpieczeniem, będziesz mógł wypłynąć w rejs na dowolne akweny na całym świecie. Oprócz kompleksowego ubezpieczenia OC dla skipperów niezawodowych gwarantujemy także profesjonalne doradztwo i bieżący monitoring polisy.


Prześlij zapytanie:

*Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane

+48 91 432 38 60