Formularz Ubezpieczenia Jachtów

1. Ubezpieczający

2. Dane jachtu / łodzi

3. Obszar pływania

4. Ubezpieczenie jachtocasco

Proszę podać sumę ubezpieczenia

Suma: 0 PLN

5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

6. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

*Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane

+48 91 432 38 60